Terug naar voorpagina.

Inspiraties voor Big History Primair Onderwijs

Big History probeert om de geïntegreerde geschiedenis van de kosmos, de aarde, het leven, en de mensheid te begrijpen met behulp van het best beschikbare empirische bewijs en de beste wetenschappelijke methoden.

Maria Montessori en Kees Boeke verwoorden 60 jaar geleden al een visie, die nauw aansluit bij Big History

Maria Montessori schreef in 1947 in 'Onderwijs en het menselijk potentieel' (zie boekenlijst):
“Laten wij het kind een visie bieden op het totale heelal. Het heelal is een indrukwekkende realiteit en een antwoord op alle vragen. Wij zullen dit pad van het leven gezamenlijk aflopen, want alle dingen zijn een onderdeel van het heelal, alle zijn met elkaar verbonden in een alomvattende eenheid.
Dit beeld helpt de geest van het kind zich te richten, op te houden met rond te dwalen in een doelloze zoektocht naar kennis. Het is voldaan, het heeft het universele centrum van zichzelf en alle dingen gevonden. Het is beslist noodzakelijk de belangstelling van het kind op een middelpunt te richten.
De methoden die heden ten dage gebruikelijk zijn, zijn echter niet doeltreffend. Hoe kan de geest van een opgroeiend individu belangstelling blijven hebben als al ons onderwijs zich bezighoudt met een bepaald onderwerp met een begrensde draagwijdte en beperkt wordt tot de overdracht van die kleine kennisdetails, die hij in staat is uit het hoofd te leren? Hoe kunnen we het kind dwingen geïnteresseerd te zijn als interesse slechts van binnenuit kan komen? Alleen plicht en vermoeidheid kunnen van buitenaf teweeg worden gebracht, nimmer belangstelling! Laat dit heel duidelijk zijn.”
Binnen het montessori-onderwijs is deze visie bekend als kosmisch onderwijs en opvoeding (KOO). Echter heeft deze visie en het daarbij horende onderwijs tot heden nog geen sterke positie gekregen binnen het montessori-onderwijs in Nederland.

Kees Boeke schreef in 1959 in 'Wij in het heelal, het heelal in ons' (zie boekenlijst):
".........Wij allen, kinderen en evenzeer volwassenen zijn geneigd te leven in ons eigen wereldje........ als wij dat doen, zullen wij licht kunnen vergeten, hoe uitgestrekt het gebied van de bestaande werkelijkheid is en onze houding kan dan licht bekrompen en chauvinistisch worden. Het is nodig, dat wij een ruimere blik verkrijgen, zodat wij onszelf kunnen leren zien in onze betrekkelijke plaatsing in het grote en geheimzinnige heelal waarin wij zijn geboren en leven. De school bracht ons in aanraking met verschillende aspecten van het bestaan maar vaak zijn die niet aan elkaar verbonden, zodat het gevaar niet denkbeeldig is, dat wij een groot aantal losse beelden verzamelen, zonder dat wij ons realiseren, dat ze alle samen één groot geheel vormen. Het is daarom belangrijk voor onze opvoeding als mensen, middelen ter beschikking te hebben die ons een ruimer en aaneengesloten beeld kunnen geven van onze wereld en daarmee een waarlijk kosmische kijk op het heelal en onze plaats er in, een kosmische oriëntatie dus.”

Hoe en wat? Big History in het basisonderwijs.

U zult op deze site niet 'het enige' antwoord vinden; er gaan vele wegen naar Rome.
Welke werkwijze u ook kiest, U als leerkracht vertelt ondanks detailverschillen wèl het algemene 'universele' verhaal; het kind zal een groter èn beter begrip krijgen van de totale wereld waarin het kind leeft; het kind zal beter in staat zijn vorm te geven aan de eigen toekomst.

De werkwijzen waar ik zelf sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw veel positieve ervaring mee heb opgedaan, zal ik uitgebreid voor u beschrijven. Ik hoop dat het u kan helpen 'het zelf te doen'.
Ik ben nog steeds trots op de 'vondst' van 'De lijnen van het leven'; een raamwerk dat op eenvoudige wijze zicht geeft op de totale tijd: van het alles, de mens, de cultuur, het kind. Ze herbergen tevens een fraaie wiskunde: getallenlijn en derde machten.

Ik hoop van harte dat u dit idee in uw school wilt gebruiken; er zijn geen kosten aan verbonden.

Deze site zal gevuld (blijven) worden met verhalen, praktische ideeën, hulpmaterialen, en links naar voor u bruikbare websites.
Alles op deze site gepubliceerd kunt u kosteloos gebruiken.
Ik nodig u van harte uit mee te doen. Big History in het primaire onderwijs is een nieuw terrein voor velen.
Uw ideeën, verhalen, suggesties zijn alle van harte welkom op info@BigHistoryPrimairOnderwijs.nl
Een mooie kans om samen aan de toekomst te bouwen.

Jos Werkhoven, Kortenhoef, 18 april 2013

Een uitgebreidere inleiding van Jos Werkhoven, eerder gepubliceerd in 'Evolution, A Big History Perspective' (2011, Uchitel Publishing House, Volgograd, leest u hier.

Terug naar voorpagina.