Terug naar voorpagina.

Kinderportfolio

De gevisualiseerde leerweg van het kind.
Geordend langs de lijnen van het leven.
Het kind bouwt zijn eigen verantwoording op.
Aantrekkelijk en informatief voor het kind, medeleerlingen, leerkracht, school, ouders en inspectie.

Terug naar voorpagina.