Wat is Big History?

Big History probeert om de geďntegreerde geschiedenis van de kosmos, de aarde, het leven, en de mensheid te begrijpen met behulp van het best beschikbare empirische bewijs en de beste wetenschappelijke methoden.

Maria Montessori en Kees Boeke verwoorden 60 jaar geleden al een visie, die nauw aansluit bij Big History. Lees verder.

De lijnen van het leven
Het overzicht van de totale tijd

De kapstok voor Big History primair onderwijs.
Tijdlijnen als raamwerk voor de aanbiedingen van de leerkracht en de verwerkingen van het kind.

Een site voor iedereen

Deze site is in eerste instantie bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs, echter is het onderwerp 'Big History' mijns inziens essentieel voor elke aardbewoner.
Hoewel de inhoud van de site voornamelijk gericht is op (het werk met) kinderen, is de inhoud beslist niet kinderachtig!
De verhalen

Kern van Big History voor primair onderwijs is het verhaal. Welke verhalen vertellen we het kind?Zie voor inspiratie het artikel Er was er eens een verhaal te vertellen

Bevragen van
ruimte en tijd

Een herhalend patroon van de kosmos gebruiken = de taal, om essenties in ruimte en tijd te kunnen benoemen, analyseren, bestuderen en beschrijven.

De machten van tienHet overzicht van de totale ruimte. Geeft zicht op schaal, verhouding čn tijd. Video powers of ten